Bachelor in de Europese volksgezondheid

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Europese volksgezondheid

Ben je geïnteresseerd in gezondheidswetenschappen, gezondheidszorg en welzijn? Maar ook in nationale en internationale politiek, bestuur en management, beleid en strategie, communicatie en media? De bacheloropleiding European Public Health (EPH) is misschien iets voor jou.

Bij de Europese volksgezondheid gaat het om het voorkomen van ziekten en het bevorderen van een gezonde levensstijl voor alle Europeanen met een duidelijk Europees beleid.

Je leert de kloof te overbruggen tussen gezondheidswetenschappen en nationaal en Europees volksgezondheidsbeleid. Je ontwikkelt ook de vaardigheden die je nodig hebt om te werken in overheids- of gezondheidszorggerelateerde organisaties, of in EU- of WHO-eenheden, in functies zoals een beleidsadviseur, een gezondheidsfunctionaris of een preventiegeneeskundige.

114914_114884_StudentsBakery.jpg

Snelle feiten

 • uniek in Europa
 • Volksgezondheid
 • internationale studie-ervaring: internationale klasgenoten, excursie in Europa, minor en stage in het buitenland
 • je stuurt je opleiding, ontwikkeling en groei
 • honours programma voor verdere verdieping
 • voor een carrière bij een overheid of een gezondheidsgerelateerde organisatie
 • 3-jarige full-time bachelor, in het Engels
 • start in september

Waarom dit programma?

Hoe voorkomen we dat een virus een epidemie wordt? Hoe formuleren we een beleid voor patiënten die in het buitenland behandelingen ondergaan? De rol van de EU zal de komende jaren alleen maar groeien, ook in de gezondheidszorg. Dit heeft invloed op de manier waarop we de thema's binnen de volksgezondheid en de gezondheidszorg benaderen. Nationaal beleid is alleen effectief als het ook wordt gecoördineerd met internationale autoriteiten.

Europese volksgezondheid (EPH) gaat over het voorkomen van ziekten en het bevorderen van een gezonde levensstijl voor alle Europeanen met een duidelijk Europees beleid - omdat ziekten, ziekteverwekkers en andere factoren die van invloed zijn op de gezondheid, niet door de grenzen worden gestopt.

Dit programma is het enige programma in zijn soort in Europa. Het is ook zeer internationaal georiënteerd. Vanaf de eerste dag maak je deel uit van een internationale studieomgeving waarin je werkt met studenten van over de hele wereld (ten minste 20 verschillende nationaliteiten).

Is Europese volksgezondheid voor u?

Europese volksgezondheid is geschikt voor u als:

 • je bent geïnteresseerd in nationaal
 • je wilt opereren aan de grenzen van gezondheidswetenschappen, politieke wetenschappen, openbaar bestuur, economie, sociologie, ethiek en recht
 • je bent inventief en sociaal betrokken
 • je wilt samenwerken met internationale studenten en professoren en tijd doorbrengen in het buitenland

Volksgezondheid en gezondheidszorg in een Europese context

Tijdens de bachelor European Public Health onderzoek je regionale, nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van volksgezondheid en gezondheidszorg in de EU. Je leert over de verschillende aspecten van het volksgezondheidsbeleid en de stappen die worden gezet in de richting van een "nieuwe volksgezondheid" in heel Europa. De studie is praktijkgericht en omvat onderwerpen zoals:

 • de organisatie van de gezondheidszorg in Europa: de vorm, functie en locatie van nationale gezondheidszorggerelateerde programma's en instellingen in de EU en daarbuiten
 • Europese volksgezondheidsdoelstellingen: gezondheid voor iedereen; gelijke gezondheidszorg voor iedereen; de Europese patiënt; goed bestuur; vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal; grensoverschrijdende gezondheidszorg
 • naar een effectief Europees volksgezondheidsbeleid: hoe en waar we moeten ingrijpen om ons doel te bereiken

Internationale studie-ervaring

De internationale samenwerking, organisatie en management op het gebied van volksgezondheid en gezondheidszorg zijn belangrijk voor de toekomst van Europa en haar inwoners. Het programma is daarom internationaal georiënteerd. Het is ook het enige programma in zijn soort in Europa. Vanaf het begin zal uw opleiding lijken op een internationale werkomgeving, waar u in contact komt met een gevarieerd aanbod van studenten en instructeurs van over de hele wereld.

Je wordt ook aangemoedigd om zelf naar het buitenland te gaan. U kunt bijvoorbeeld uw minorperiode in het buitenland doen. Je behaalt ook je bachelordiploma met een praktische onderzoeksstage of -opdracht en een scriptie, en deze stage kan in het buitenland worden gedaan. Uiteraard is het ook mogelijk om deze periodes door te brengen aan de UM of elders in Nederland.

Je regisseert je opleiding, ontwikkeling en groei

Als EPH-student ben je verantwoordelijk voor je opleiding, je ontwikkeling en je persoonlijke groei. Dit wordt Actief en zelfgestuurd leren (ASDL) genoemd. ADSL is een praktische methode die u aanmoedigt om kritisch, onafhankelijk en autonoom te werken.

Jij beslist wat er moet gebeuren. Dit kan het schrijven van een essay zijn, het organiseren van een symposium, het houden van interviews of het volgen van cursussen bij andere faculteiten - zolang het u maar op weg helpt om een professional te worden.

ASDL maakt gebruik van een verscheidenheid aan educatieve methoden, waaronder:

 • project-gebaseerde tutorial groepen
 • lezingen en seminars
 • vaardigheidstraining
 • rollenspel
 • excursies
 • presentaties

Samen werken aan echte problemen

Samenwerking is net zo belangrijk als onafhankelijkheid. Je zult vaak in tutorgroepen van 10-14 studenten werken, op zoek naar praktische oplossingen voor echte problemen. Instructeurs fungeren als facilitators en geven hulp waar en wanneer dit nodig is. Je zult op veel verschillende gebieden werken en verschillende rollen in je groep opnemen. Samen werk je aan oplossingen voor problemen waarmee zorgprofessionals vandaag te maken hebben.

Voorbeeld van een EPH-uitdaging

De volksgezondheidsdienst in Aken (Duitsland) informeert de volksgezondheidsdienst in Zuid-Limburg over een geval van open tuberculose bij een 39-jarige elektricien uit Litouwen. De elektricien werkt voor een zeer gespecialiseerd elektrotechnisch bedrijf en heeft recent werk voltooid in ziekenhuizen in Aken, Maastricht en Luik.

Nader onderzoek laat zien dat hij vaak met de trein en bus naar zijn werk reist. Drie dagen later wordt een tweede melding van een geval van open tuberculose ontvangen, ditmaal in een treincommuter uit Maastricht.

In deze uitdaging bekijk je een aantal vragen om je te helpen de complexiteit van de verspreiding van ziekten te analyseren:

 • Hoe verspreidt TBC zich?
 • Wat zijn de risicofactoren?
 • Welke nationale en internationale maatregelen kunnen en moeten worden genomen om de verspreiding van de ziekte te voorkomen?
 • Hoe ziet het curriculum eruit?

Honours-programma's voor verdere verdieping

Er zijn twee soorten honoursprogramma's, vooral voor getalenteerde en gemotiveerde UM-bachelorstudenten. Het is een opleiding naast je reguliere cursussen, ook wel 'buitenschools' genoemd.

Zoals het facultaire Honours-programma dat alleen voor tweede- en derdejaars bachelorstudenten van de FHML . Als FHML eert student, doe je keuzevakken, workshops en lezingen over recente ontwikkelingen in de gezondheidszorg, geneeskunde en biowetenschappen. Daarnaast komen ook andere disciplines aan bod, zoals sociologie, geschiedenis en filosofie. En u werkt aan een onderzoeksproject dat gekoppeld is aan een verzoek van een zorginstelling of -instelling.

Naast het Honours-programma van de faculteit heb je ook het universiteitsbreed honoursprogramma MaRBLe. Dit programma richt zich primair op onderzoek en is een goede voorbereiding op een carrière als wetenschappelijk onderzoeker of een onderzoeksfunctie in het bedrijfsleven.

Jouw toekomst

Als afgestudeerde European Public Health aan de Universiteit van Maastricht heeft u veel keuzemogelijkheden voor u. Na het behalen van de bachelordiploma in European Public Health, schrijven de meeste van onze afgestudeerden zich onmiddellijk in voor een masteropleiding. Hoewel sommige afgestudeerden besluiten om de arbeidsmarkt te verkennen voordat ze verder gaan met hun opleiding.

Master programma's

De faculteit Gezondheid, Geneeskunde en Life Sciences van de Universiteit Maastricht biedt de volgende masterprogramma's voor afgestudeerden in de Europese volksgezondheid:

 • Epidemiologie
 • Governance en leiderschap in de Europese volksgezondheid
 • Wereldwijde gezondheid
 • Gezondheidszorgbeleid, innovatie en management
 • Gezondheidseducatie en promotie
 • Research Master in Health Sciences
 • Werk, gezondheid en carrière

Met een bachelordiploma van de Universiteit Maastricht kun je ook doorgaan met een masteropleiding aan een andere universiteit in binnen- of buitenland. Er kunnen echter aanvullende toelatingsvoorwaarden van toepassing zijn.

Waar kun je werken?

Afgestudeerden werken voor een verscheidenheid aan organisaties, waaronder:

 • lokaal, regionaal, nationaal,
 • en Europese regeringen
 • particuliere organisaties
 • verzekeringsmaatschappijen
 • farmaceutische bedrijven
 • internationale organisaties
 • universiteiten
 • ziekenhuizen

Toelatingseisen

De toelatingseisen voor studiejaar 2019/20 voor de bacheloropleiding European Public Health zijn afhankelijk van je eerdere kwalificaties. Controleer hieronder welke vereisten op u van toepassing zijn.

Aankomende studenten met een Nederlands diploma

Je bent direct ontvankelijk als je een van de volgende diploma's hebt:

 • Nederlands vwo-diploma, nieuwe stijl, alle profielen
 • Nederlands vwo-diploma, oude stijl, bij voorkeur met wiskunde
 • Hbo-propedeuse, of bachelordiploma, bij voorkeur met wiskunde
 • OU propedeuse, bij voorkeur met wiskunde

Aankomende studenten met een niet-Nederlands diploma

 • Als je een niet-Nederlands diploma hebt dat gelijkwaardig is aan het Nederlandse vwo-diploma, ben je in principe ontvankelijk voor dit programma.
 • Als uw diploma niet in deze lijst staat, moet het eerst door de UM worden beoordeeld.

Aankomende studenten met een niet-gelijkwaardig niet-Nederlands diploma

Als je een niet-Nederlands diploma hebt dat niet overeenkomt met het Nederlandse vwo-diploma, kom je mogelijk in aanmerking voor het Foundation-programma. Dit is een éénjarig, voltijds programma dat gemotiveerde internationale studenten bereidt om in aanmerking te komen voor een bacheloropleiding aan de Universiteit van Maastricht.

Aankomende studenten die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden

Als je niet aan de vereisten voldoet, kun je je nog steeds kwalificeren door het toelatingsexamen te halen (colloquium doctum-examen). Je moet op zijn minst 21 zijn.

Je kunt ook in aanmerking komen voor het Foundation-programma.

De faculteit Gezondheid, Geneeskunde en Levenswetenschappen ( FHML ) van de UM organiseert geen colloquium doctum examen, maar de examencommissie kan een colloquium doctum-certificaat afgeven. Om in aanmerking te komen voor dit certificaat moet je je beheersing van de Engelse taal en wiskunde op vwo-niveau bewijzen door middel van certificaten in deze twee vakken.

Je kunt de certificaten sturen naar ec-health@maastrichtuniversity.nl. De FHML stuurt u vervolgens het colloquium doctum-certificaat. Dit certificaat bewijst dat je de twee vakken onder de knie hebt en op basis daarvan zou je toegelaten kunnen worden tot de bachelor in European Public Health aan de Universiteit van Maastricht.

Je moet ervoor zorgen dat je de certificaten zelf krijgt.

 • Als je alleen het inleidende wiskundetest moet doen, verwijzen we naar: CCVX (Nederlands)
 • Je kunt wiskundecursussen volgen bij: Bowell-Beta (Nederlands)
 • Voor Engelse taalcursussen verwijzen we naar: Babel (Nederlands)
 • Of volg een taalcursus in het UM-talencentrum

Upload in MyUM

Je moet het colloquium doctum-certificaat uploaden in MyUM, zodra je het hebt ontvangen.

Je moet ook een gewaarmerkte kopie van het colloquium doctum-certificaat samen met je contactgegevens en een kopie van je paspoort sturen naar:

 • Faculteit der Gezondheid, Geneeskunde en Levenswetenschappen
 • Instituut voor onderwijs - onderwijsbureau
 • Att. Secretaris-examencommissie Gezondheid
 • Postbus 616
 • 6200 MD Maastricht
 • Nederland

Taalvereisten voor Engelstalige bacheloropleidingen

Omdat Engels de instructietaal is in deze opleiding, is het essentieel dat je Engelse taalvaardigheid goed genoeg is om intensieve en uitdagende academische cursussen te volgen die in het Engels worden onderwezen en onderzocht. Een minimum niveau dat overeenkomt met academische IELTS 6.0 is vereist voor deze opleiding.

Je voldoet automatisch aan de taalvereisten voor deze opleiding als een of meer van de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

 • je hebt een VWO-programma afgerond
 • je hebt je middelbaar onderwijs voltooid in een EU / EER-land waar je het Engels tot en met het laatste jaar hebt gevolgd
 • je hebt je middelbaar onderwijs voltooid in een land waar Engels de nationale taal en voertaal is in het onderwijs
 • je hebt een bachelor- of masteropleiding voltooid, waarbij de voertaal Engels is
 • je hebt een Internationaal of Europees Baccalaureaat, een Amerikaans middelbare schooldiploma of Britse GCE A-niveaus behaald
 • je hebt het secundair onderwijs, een bachelor- of masteropleiding voltooid, waarbij de voertaal NIET Engels is, maar je kunt voldoende Engelse taalvaardigheid aantonen, bijvoorbeeld door cursussen Engels, stages of werkervaring in een Engelse omgeving.

Als geen van deze voorwaarden van toepassing is, kunt u een van de volgende taaltestcertificaten indienen (minimumscores tussen haakjes). Als u al een taaltestcertificaat hebt, raden we u ten zeerste aan dit certificaat in te dienen als onderdeel van uw aanvraag.

 • IELTS (6.0)
 • TOEFL-test op papier (550)
 • TOEFL Internet-test (80)
 • TOEIC luisteren en lezen (670) en spreken en schrijven (290)
 • Cambridge [Eerste certificaat in het Engels (FCE) Grade B (schaal 173-175), First Certificate in English (FCE) Grade C (schaal 169-172)]
 • of soortgelijke geaccrediteerde certificering

Houd er rekening mee dat de UM uw aanvraag kan weigeren of aanvullende vereisten kan stellen als er redelijke twijfels bestaan over uw Engelse taalvaardigheid.

vrijstellingen

Studenten die van mening zijn dat ze al eerder vergelijkbare onderwerpen hebben behaald, kunnen vrijstellingen aanvragen. De vakken moeten qua inhoud, studie-uren en niveau gelijk zijn.

Een vrijstellingsverzoek kan alleen worden overwogen als u zich al hebt geregistreerd.

Voor meer informatie over vrijstellingen kunt u een e-mail sturen naar de examencommissie van FHML .

(Bindend) studieadvies

Aan het einde van jaar 1 van de opleiding krijgt elke student advies over het al dan niet voortzetten van zijn / haar studie. Dit advies is niet bindend. Studenten moeten echter een vooraf bepaald aantal studiepunten behalen om toegelaten te worden tot het tweede jaar van het programma. Het aantal studiepunten dat moet worden verdiend, is vastgelegd in de Onderwijs- en examenregeling (OER) van elke opleiding.

Toelating

Toelating en inschrijving voor academiejaar 2019/20 voor een bacheloropleiding aan de Universiteit Maastricht (UM) bestaat uit de volgende vijf stappen. Lees de procedure zorgvuldig door en zorg ervoor dat u alle stappen in de tijd uitvoert. De deadline voor dit programma is te vinden onder stap 1: Controleer de toelatingseisen en aanmelding en stap 2: Registreer via Studielink.nl.

Toelating en registratie in 5 stappen

Stap één: Controleer de toelatingseisen en deadlines voor aanvragen - Voldoet u aan de vereisten?

Wanneer u zich aanmeldt, beoordeelt de Universiteit Maastricht (UM) of uw vooropleiding toelaatbaar is. Daarom is het erg belangrijk dat u van tevoren controleert of u aan de vereisten voldoet.

U ontvangt een bericht zodra UM de beslissing heeft genomen. Er kunnen aanvullende documenten nodig zijn om uw vooropleiding te beoordelen. Als dit het geval is, ontvang je een verzoek per e-mail, dus houd je inbox in de gaten.

Aanmeldingsdeadlines

 • Begin september 2019
 • EU / EER-studenten: tot en met 1 augustus 2019
 • Niet-EU / EER-studenten die een visum of verblijfsvergunning nodig hebben: tot en met 1 april 2019

Let op: in Studielink moet je het startmoment kiezen . Zorg ervoor dat u september 2019 selecteert in het vervolgkeuzemenu, zodat u zich kandidaat stelt voor de start van het volgende academische jaar!

Stap twee: Registreer via Studielink.nl - Maak een account aan en selecteer uw programma

Solliciteren via Studielink

 • Je kunt je via Studielink aanmelden voor een opleiding. In Studielink moet je aangeven voor welk programma je wilt inschrijven. Na registratie in Studielink moet je direct beginnen met stap 3: Upload je documenten.
 • Als u bent ingeschreven in een Nederlandse gemeente, kunt u zich alleen registreren met uw DigiD. Als je nog geen DigiD hebt, moet je er een aanvragen. Als je (nog) niet in Nederland woont, registreer je je nog steeds via Studielink, maar kun je DigiD niet gebruiken. In plaats daarvan maakt u zelf een Studielink-account en controleert UM uw persoonlijke gegevens.

Stap drie: Upload uw documenten in MyUM - Controleer welke documenten vereist zijn

Nadat je je hebt ingeschreven in Studielink, ontvang je binnen 24 uur een e-mail van de Universiteit Maastricht (UM). Deze e-mail bevat uw persoonlijke studentnummer en een wachtwoord. U kunt deze informatie gebruiken om toegang te krijgen tot de MyUM-portal, het intranet van de Universiteit Maastricht.

Om uw registratie te voltooien, moet u de vereiste documenten (zoals hieronder aangegeven) zo snel mogelijk uploaden via MyUM, ten minste vóór de uiterste aanvraagdatum.

Let op: als u per ongeluk een verkeerd document in het MyUM-portaal hebt geüpload, kunt u het niet langer uit uw digitale bestand verwijderen. U kunt echter nog steeds het juiste document uploaden, maar dit is geen vervanging voor het verkeerde document. De UM beoordeelt welke documenten juist zijn.

Vereiste documenten:

 • Een recente pasfoto: het pasfoto moet aan bepaalde eisen voldoen.
 • Een kopie van uw geld, op 1 september 2019, paspoort of uw EU / EER-identiteitskaart: maak een kopie van de pagina met uw persoonlijke gegevens. Bewaar deze kopie als 'paspoort-kopie' en niet als 'pasfoto'.
 • Een kopie van je meest recente cijferlijst en een kopie van je diploma als je het hebt behaald.

Extra vereiste documenten:

 • Kopie van uw taaltest met voldoende resultaten (indien van toepassing)
 • Colloquium doctum certificaat

Alleen volledige registraties worden in aanmerking genomen. Alle documenten moeten in het Nederlands, Engels of Duits zijn.

Stap vier: Voortzetting van de toelatingsprocedure - U (voorwaardelijk) voldoet aan de vereisten en uw aanvraag zal worden verwerkt

Let op: het toelating en registratieproces voor het studeren aan de Universiteit van Maastricht is recentelijk veranderd. Matching (Studiekeuzecheck) is niet langer verplicht in het proces en uw registratie kan worden afgerond zonder de Matching-procedure te hebben voltooid.

De Universiteit Maastricht vindt het belangrijk dat je kiest voor een studieprogramma en een leeromgeving die goed bij je past en waarin je succesvol kunt zijn. Daarom is een Matching-procedure een optioneel onderdeel van het aanvraagproces. U hoeft echter niet de Matching-procedure uit te voeren om te worden toegelaten.

Het doel van Matching is om te beoordelen of jij en jouw gekozen programma een goede match zijn. Het kan u helpen om erachter te komen of het studieprogramma bij u past.

Matchingprocedure Europese volksgezondheid

 • U ontvangt een online intake-vragenlijst op het e-mailadres dat u in Studielink hebt opgegeven. We vragen u om de vragen op een open en eerlijke manier te beantwoorden.

Je ontvangt binnen twee weken feedback via e-mail. Er zijn twee soorten feedback:

 • Je krijgt een positief advies. Je bent klaar met de matching-procedure.
 • U krijgt nog geen advies: u wordt uitgenodigd voor een (vrijwillig) gesprek met een studieadviseur. Op basis van dit interview (dat telefonisch of persoonlijk kan plaatsvinden), geeft de studieadviseur advies.

Stap vijf: Voltooi je registratie - Voldoe aan alle registratiecriteria en betaal je collegegeld

Nadat u stap 4 heeft voltooid, ontvangt u van de Universiteit van Maastricht (UM) een verzoek om uw collegegeld te betalen.

Zorg ervoor dat u uw collegegeld op tijd betaalt, zodat u aan het begin van het academische jaar aan uw studie kunt beginnen.

Upload of verzend alle nog vereiste documenten

 • Als een van uw documenten nog steeds ontbreekt, ontvangt u hierover bericht van het Studenten Service Centrum (SSC). De betreffende documenten worden vermeld in het bericht. Upload de gevraagde documenten zo snel mogelijk in de MyUM Portal, of stuur deze per post naar de SSC als dat wordt gevraagd.

Collegegeld

Universiteit Maastricht heeft een wettelijk en een instellingscollegegeld. Het hangt van uw situatie af welk collegegeld u moet betalen.

Studiejaar 2019/20

 • De wettelijke vergoeding voor dit programma is: € 2.083
 • De instapkosten voor dit programma bedragen: € 10.900
 • De wettelijke deeltijdvergoeding voor dit programma is: Niet van toepassing
 • De institutionele deeltijdvergoeding voor dit programma is: Niet van toepassing
Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

The Faculty of Health, Medicine and Life Sciences started on 1 January 2007. The faculty was the result of a merger between the Faculty of Health Sciences and the Faculty of Medicine.

The Faculty of Health, Medicine and Life Sciences started on 1 January 2007. The faculty was the result of a merger between the Faculty of Health Sciences and the Faculty of Medicine. Lees Minder