Bachelor of Science in Health Services Administration

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Bachelor of Science in Health Services Administration

Een vierjarige bachelor

De HSA-graad bevat verschillende keuzevakken en vaak studenten verkrijgen een concentratie of minor in aanverwante gebieden. HSA-studenten hebben aanvullende cursussen gevolgd in psychologie, rechten, biologie, bedrijfskunde, filosofie en gerontologie.

leerplan

HSA – 405 Health Care Systems: Issues and Trends (3 studiepunten)
Overzicht van het gezondheidszorgsysteem. Beoordeelt de geschiedenis en de huidige status van verschillende segmenten van de gezondheidszorg. Bevat een analyse van de impact van sociaal-economische, politieke en actuele problemen in de gezondheidszorg en trends.

HSA – 406 Jurisprudentie en ethiek in de gezondheidszorg (3 studiepunten)
Benadrukt de juridische en ethische processen en hun toepassing op de gezondheidszorgorganisatie, beheerder, personeel, werknemers en patiënten. Bevat ethische dimensies van het besluitvormingsproces en actuele ethische kwesties in de gezondheidszorg.

HSA – 414 Healthcare Management Theory and Human Resources (3 studiepunten)
Managementtheorie en -praktijk zoals toegepast door managers van gezondheidsdiensten. Benadrukt analyse van de rollen van de manager, interacties met mensen, de organisatie en de omgeving. Speciale nadruk op personeelszaken.

HSA – 420 Gezondheidsplanning en marketing (3 studiepunten)
Integreert langetermijndoelplanning met dimensies van marketing voor gezondheidszorgdiensten. Concepten, technieken en theorieën die worden gebruikt bij de planning en het beheer van marketing in de gezondheidszorg.

HSA – 467 Statistiekbeoordeling / evaluatie (3 studiepunten)
Richt zich op de analyse van gegevens die gebruikelijk zijn in de gezondheidszorg. Bevat gegevensbeschrijving, waarschijnlijkheidselementen, verdeling van willekeurige variabelen, schattings- en betrouwbaarheidsintervallen, binomiale en normale verdelingen, hypothesetests, contingentietabellen, regressieanalyse en ANOVA.

HSA – 490 Besluitvorming in de gezondheidszorg (3 studiepunten)
Onderzoekt de besluitvorming in de gezondheidszorg door uitgebreid gebruik te maken van case-studies. Integreert materiaal uit andere HSA-cursussen in de studie van beslissingen waarmee alle soorten zorginstellingen worden geconfronteerd.

HSA – 495 Onafhankelijke studie (1-3 studiepunten)
Onafhankelijk onderzoek in het beheer van de gezondheidszorg uitgevoerd onder toezicht van de faculteit. Voorwaarde: toestemming van de instructeur.

HSA – 498 Stage in Health Services Administration (1-6 studiepunten)
Een gestructureerde opdracht waarmee de student praktische ervaring kan opdoen in een managementfunctie in de gezondheidszorg met betrekking tot een gebied van loopbaaninteresse. De student wordt aangestuurd door de stagedirecteur en begeleid door een lid van de samenwerkende organisatie. Voorwaarde: toestemming van de programmadirecteur gezondheidszorgdiensten.

HSA – 499 Special Topics in Health Services Administration (1-3 studiepunten)
Lezingen en discussie over onderwerpen die niet aan bod komen in het reguliere cursusaanbod. Biedt meer diepgang aan onderwerpen van speciaal belang of onderzoekt snel veranderende gebieden in de administratie van de gezondheidszorg.

Laatst bijgewerkt op Augustus 2019

Over de school

Since its inception, the University has enjoyed a strong relationship with the United Methodist Church, sharing with it a commitment to inclusiveness. Students savor a sense of belonging on campus and ... Lees meer

Since its inception, the University has enjoyed a strong relationship with the United Methodist Church, sharing with it a commitment to inclusiveness. Students savor a sense of belonging on campus and appreciate the significance of their personal and professional behavior. Lees Minder