MSc in dementie

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Kritiek kritieke gemeenschappelijke percepties van dementie als een diagnose alleen van verlies en wanhoop. Focus op mensenrechten, waardigheid en zorgverlening. Leer wat het betekent om goed te leven met dementie.

Cursus details

 • Volgende startdatum: 27 januari 2020
 • Uiterste aanmelddatum: 20 januari 2020
 • Duur: twee jaar (deeltijd)
 • Formaat: online, met optionele face-to-face evenementen
 • Totale kosten voor de tweejarige cursus: £ 10.300

Toelatingseisen

 • Minimaal 2.2 Honours diploma of internationaal equivalent in een gerelateerd onderwerp (zoals verpleging, maatschappelijk werk, psychologie, ergotherapie, of iets dergelijks).
 • Gelijkwaardige beroepskwalificaties (zoals een diploma verpleegkunde) worden in overweging genomen.
 • Een CV met een huidige professionele of vrijwillige functie waarvoor regelmatig direct contact met mensen met dementie vereist is.
 • Twee referenties, waarvan er één een academische referentie moet zijn.
 • Een IELTS 6.0-score (met minimaal 5,5 in elke vaardigheid) als je eerste taal geen Engels is (of andere Engelse taalvaardigheidskwalificaties die zijn geaccepteerd door de University of Hull).

Aanvragers zonder de vereiste formele kwalificaties, maar met aanzienlijke relevante ervaring, worden ook aangemoedigd om te solliciteren.

Waarom dit MSc?

Dementie is een aandoening die in ons hele leven centraal staat, maar nog steeds vooral wordt begrepen als een aandoening van tekort en disfunctie.

Vanuit een persoonsgerichte benadering, op basis van ervaringen van mensen met dementie, hun families en aanhangers, daagt deze multidisciplinaire meesterdiploma kritisch algemene waarnemingen van dementie uit als een diagnose uitsluitend van verlies en wanhoop.

Gedoceerd door experts en gericht op een mensenrechtenbenadering, leert u hoe u het welzijn en de waardigheid kunt behouden van mensen die met dementie leven, terwijl u de filosofie en de praktijk van het leven, zo goed mogelijk, met dementie bevordert.

Pas uw kennis toe op uw huidige beroep om vandaag een positieve impact op het gebied van dementie te creëren.

Wat je leerd

Deze cursus is ontworpen om u een kritisch begrip van dementie te geven en geeft u een diep inzicht in de ervaring van mensen met dementie en hun families. Je zult nieuw kritisch denken ontwikkelen, waardoor je praktische hulpmiddelen en mentaliteit krijgt om tot positieve verandering te leiden.

 • Bestudeer de effecten van sociale uitsluiting, de relevantie van participatie en diversiteit. Kritieke uitdaging aangegaan als vanzelfsprekende zorgmodellen om een holistische, relatiegerichte benadering te bevorderen.
 • Verken biologische, psychologische en sociologische kaders die de ervaring van dementie willen verklaren en een multidisciplinair onderzoeksperspectief ontwikkelen.
 • Maak zorgplannen die gericht zijn op de mensenrechten en specifieke behoeften van mensen met dementie en breng uw nieuwe kennis praktisch in praktijksituaties.
 • Ontdek en deel wereldwijde perspectieven die de diagnose onderbouwen met uw collega's online. Sluit je aan bij een netwerk van gelijkgestemde professionals die verandering over de hele wereld vormgeven.

Cursus modules

Deze cursus hanteert een holistische en multidisciplinaire benadering van de studie van dementie. Het biedt u relatiegericht inzicht en richt zich op ervaring, kwaliteit van zorg en hoe u goed kunt leven en sterven met dementie. Je bestudeert de volgende verplichte modules.

Dementie: kritieke startpunten (30 studiepunten)

Een kritische benadering van historische en hedendaagse opvattingen over dementie. In deze module zul je de multidisciplinaire kaders en verhandelingen verkennen die de ervaring van dementie willen verklaren.

Living Well with Dementia (30 studiepunten)

Ontwikkel strategieën en plannen om zinvolle activiteiten te creëren die levensverbetering en welzijn ondersteunen. Je zult ook een kritisch begrip ontwikkelen van wat het betekent om 'goed te leven'.

Systemen en ecologieën (30 studiepunten)

Deze module houdt rekening met de bredere sociale systemen en ecologieën die zowel de ervaring van goed leven met dementie kunnen ondersteunen als ondermijnen. Het geeft u een systeemgebaseerde waardering van de ervaring van goed leven met dementie. De module onderzoekt de relaties van mensen met de aandoening waarbij interacties en percepties van familie, zorgverleners, gemeenschap en samenleving in het algemeen worden onderzocht. Je richt je op methoden en benaderingen die partnerschappen en samenwerking binnen bredere sociale systemen mogelijk maken.

Dying Well with Dementia (30 studiepunten)

Deze module is ontwikkeld in samenwerking met specialisten in de zorg voor het levenseinde en helpt u inzicht te krijgen in palliatieve en ondersteunende zorg bij dementie. Bestudeer de juridische en ethische kwesties, geavanceerde zorgplanning en de professionele interventies die een goede dood in de context van dementie verzachten.

Proefschrift (60 studiepunten)

Uw proefschrift (15.000 woorden) zal u helpen om argumenten te ontwikkelen die alternatieve perspectieven demonstreren, gemeenschappelijke perceptie uitdagen en de weg vrijmaken voor nieuwe onderzoeksgebieden op het gebied van dementie.

Hoe je beoordeeld wordt

Alle beoordelingen voor de cursus zijn gebaseerd op cursussen en online ingediend. Uw prestaties op de cursus worden beoordeeld met behulp van een aantal methoden, waaronder:

 • voortdurende tutor en peer feedback;
 • praktisch werk, inclusief groepsprojecten en discussiefora;
 • geschreven werk, inclusief case studies, zorgplannen, rapporten en essays.

Carriere vooruitzichten

Succesvolle afronding van deze graad van afstandsonderwijs biedt professionals in de gezondheidszorg, het maatschappelijk werk en de sociale zorg het potentieel om zich te specialiseren op het gebied van dementie. We willen ook graag helpen bij het ontwikkelen van specialistische kennis en vaardigheden bij mensen die momenteel vrijwilligerswerk doen in het veld.

Het verkrijgen van inzicht in zorgverlening en beleidsvorming, vanuit een expliciet ethisch en mensenrechtenperspectief, zal u voorzien van de kennis die u nodig hebt om positieve verandering te leiden en bestaande diensten voor mensen met dementie in uw gemeenschap te verbeteren.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

Looking for the inspiration and challenge to succeed in your degree? The University of Hull Online is the perfect choice. You get the teaching excellence and career-enhancing opportunities for which w ... Lees meer

Looking for the inspiration and challenge to succeed in your degree? The University of Hull Online is the perfect choice. You get the teaching excellence and career-enhancing opportunities for which we're renowned. Plus the flexibility of studying online. Lees Minder