Read the Official Description

Tot nu toe hebben meer dan 130 studenten deze master of science die in minder dan 47 Europese landen erkend en geaccrediteerd is! Meer en meer, academische kwalificaties zijn de sleutel tot professioneel succes! Met een modulaire opleiding (deeltijd) aan de International Academy of Osteopathy (IAO) neemt uw carrière een sterke positieve beurt, omdat de IAO de mogelijkheid biedt om een ​​erkende en geaccrediteerde Master of Science in Osteopathie te verkrijgen in samenwerking met de Beroemde universiteit van toegepaste wetenschappen Tirol (fh gesundheit) in Innsbruck.

De cursus streeft ernaar zijn afgestudeerden een specialisatie op alle gebieden van osteopathie te bieden en te waarborgen dat de beroepskwalificatie verder op een hoger opleidingsniveau wordt ontwikkeld. Daarnaast streeft de cursus wetenschappelijk naar het onderzoek naar osteopathische behandelingstechnieken. Deze master's degree heeft een wettelijke grond in accreditatie en voldoet aan het Bologna-proces. In Europa is er geen osteopathie school (behalve in het Verenigd Koninkrijk) die hun studenten zo'n wetenschappelijke masteropleiding kunnen aanbieden. De titel MSc.Ost. Kan in alle Europese landen worden gebruikt en wordt wereldwijd erkend. Het biedt de gelegenheid om daarna een promotie te verkrijgen. Huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten kunnen het masterprogramma voltooien, tijdens of na hun modulaire IAO-training.

Perspectieven

Afgestudeerden van de meestersgraad in Osteopathie kunnen in het openbaar (in landen waar osteopathie wordt erkend) en particuliere zorginstellingen of op het gebied van onderwijs of onderzoek binnenkomen. Als grondig opgeleide osteopaten zullen zij diagnostische en behandeltechnieken toepassen op alle kerngebieden van osteopathie. De training stelt hen in staat om uitgebreide osteopathische diagnoses uit te voeren, klinische audits op te zetten en veelbelovende behandelingsstrategieën te ontwikkelen. Onze afgestudeerden zijn bekwame, veilige en verantwoordelijke osteopaten die een uitdagende wetenschappelijke en medische opleiding hebben ontvangen. Ze zijn ook goed bekend in ruil en samenwerking met andere medische disciplines.

Carrièremogelijkheden

Afgestudeerden van het certificaat programma voor voortgezet onderwijs in osteopathie zijn gekwalificeerd om te werken op basis van werk of vrijwilligerswerk. Als volledig opgeleide osteopaten gebruiken zij beide diagnose- en behandeltechnieken in alle drie de kerngebieden van osteopathie:

  • Parietale systeem (spierstelsel)
  • Viscerale systeem (inwendige organen)
  • Craniosacral systeem (schedel, hersenen, ruggenmerg, zenuwstelsel)

Hun training kwalificeert hen om uitgebreide osteopathische diagnostiek uit te voeren, een medische geschiedenis te nemen en veelbelovende therapeutische strategieën te ontwikkelen. Onze afgestudeerden zijn bekwame, betrouwbare en verantwoordelijke osteopaten die succesvol een uitdagende wetenschappelijke en osteopathische training hebben afgerond. Daarnaast worden ze verwezenlijkt bij het uitwisselen van informatie en in samenwerking met professionals uit andere medische disciplines. Het recht om altijd te oefenen is gebonden aan het wettelijk kader van het land waarin de afgestudeerde werkzaam is. Osteopathie als beroep is expliciet wettelijk gedefinieerd en gereguleerd in 8 Europese landen (Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Liechtenstein, Malta, Portugal, Zwitserland). De academische graad "Master of Science in Osteopathie" leidt niet automatisch tot het recht om te oefenen.

Cursuslocaties

De Master of Science wordt op verschillende locaties aangeboden, afhankelijk van het aantal mensen dat wil inschrijven. Het kan worden georganiseerd in:

  • Innsbruck (AT)
  • Neuss (DE)
  • Berlijn (DE)
  • Gent (BE)

In Gent (België) beginnen we met een masteropleiding in maart 2017. Deze cursus is in het Engels.

Accreditatie

De Duitse accreditatieorganisatie AHPGS (Accreditatieagentschap in Gezondheids- en Sociale wetenschappen) heeft onze Masteropleiding geaccrediteerd, dit gebeurde op verzoek van de Technische Universiteit Tirol! In 2009 maakt dit onze Master de eerste Master of Science in Osteopathie om geaccepteerd te worden in continentaal Europa (en natuurlijk ook in Duitsland). Een accreditatie is de hoogst mogelijke erkenning van een universitaire opleiding, en dit betekent dat je de master of science in de osteopathiegraad kan nemen tot zo veel als 46 Europese landen!

Program taught in:
Engels
Deze cursus is Campus based
Begindatum
Sept. 2019
Oct. 2019
Duration
5 semesters
Deeltijd
By locations
By date
Begindatum
Sept. 2019
Application deadline
Begindatum
Oct. 2019
Application deadline
Begindatum
Oct. 2019
Application deadline
Begindatum
Oct. 2019
Application deadline

Sept. 2019

Location
Application deadline
Einddatum

Oct. 2019

Location
Application deadline
Einddatum
Location
Application deadline
Einddatum