Master in Management - Major in Health Service Management

Algemeen

Beschrijving van opleiding

De Master in Management Degree met Major in Health Service Management streeft ernaar te helpen ontwikkelen in een diverse studentenpopulatie kritisch denkvermogen, creativiteit, kennisontwikkeling en toegepaste vaardigheden in Health Service Management.

De afgestudeerde van het programma zal een professionele academisch getrainde zijn met de vaardigheden om succesvol te presteren op het middenniveau management van gezondheidsorganisaties.

Het programma zal zich onderscheiden door volledig tweetalige professionals af te studeren met een holistische kijk op het gezondheidszorgsysteem. Bovendien zullen de programmacursussen onder andere cursussen omvatten over de evaluatie van gezondheidsprogramma's, kwaliteit en kostenbeheersing, terwijl de besluitvormingsvaardigheden worden ontwikkeld in het kader van de levering van gezondheidsdiensten.

Ten slotte zal de student de ethische en juridische kennis verkrijgen om zijn beroep uit te oefenen in een zeer ethische en juridische gezondheidszorgomgeving.

Doelstellingen van het programma

 • Zorg voor een actueel en modern curriculum binnen een conceptueel kader dat de integrale ontwikkeling van de student en de basisvaardigheden bevordert die nodig zijn om te presteren op het middenniveau van management in organisaties voor gezondheidszorg.
 • Ontwikkel specialisten in management van zorgdiensten met een holistische visie en de vaardigheden, competenties die nodig zijn om te presteren in management in zorgorganisaties.
 • Bijdragen aan de opleiding en training van professionals die in staat zijn creatieve en kosteneffectieve strategieën te ontwikkelen die de kwaliteit van gezondheidsdiensten door organisaties verbeteren.
 • Bevorder de opleiding van professionals met een holistische visie en met de vaardigheden om zich positief en proactief aan te passen aan veranderingen in de samenleving.
 • Leid professionals op met de nodige vaardigheden om omgevingen strategisch te evalueren en de impact van veranderingen in de kwaliteit van gezondheidsdiensten te beoordelen.
 • Ontwikkel bij studenten de nodige onderzoeksvaardigheden, gespecialiseerde kennis van informatiebronnen op het gebied van gezondheidsdiensten.
 • Bieden observatie- en analytische vaardigheden die nodig zijn om theoretische kennis toe te passen op specifieke omstandigheden en bruikbare en praktische informatie te verkrijgen.
 • Bevorder de ontwikkeling van ethische, dynamische en creatieve managementleiders die waarde toevoegen aan organisaties en diensten voor gezondheidszorg.
 • Ontwikkel professionals die over de vaardigheden beschikken om samen te werken, te communiceren en conflicten op te lossen, zodat de cohesie van de groep en de productiviteit behouden blijven in de context van gezondheidsorganisaties.
 • Leid professionals op met een duidelijke en geïntegreerde visie op menselijk gedrag en de effecten ervan op organisatieverandering.
 • Het programma zal professionals trainen met de visie om innovatieve, ethische en creatieve leiderschaps- en managementstijlen te implementeren om te profiteren van nieuwe kansen voor de ontwikkeling en groei van gezondheidsorganisaties op nationaal, nationaal en internationaal niveau.
 • Leer tweetalige professionals in staat om diensten in het Engels en Spaans te verlenen en zorginstellingen te helpen bij het bedienen van cultureel diverse bevolkingsgroepen.
Curriculaire volgorde credits
Core / professionele cursussen 24
Hoofdvakken 18
Totaal 42

128555_medical-appointment-doctor-healthcare-40568.jpegPixabay / Pexels

leerplan

Core Component (24 Credits)

 • HESM 500-O Organisatiegedrag
 • HESM 510-O Strategische planning in organisaties voor gezondheidsdiensten
 • HESM 520-O Fundamentals of Accounting and Finance in Health Services
 • HESM 530-O Economy in de zorgmarkt
 • HESM 540-O Gezondheidsdiensten Informatiesystemen
 • HESM 550-O Onderzoeksmethoden in Health Services Management
 • HESM 560-O Toegepaste biostatistiek
 • HESM 570-O Fundamentals of Epidemiology

Major cursussen (18 studiepunten)

 • HEMG 600-O Fundamenteel in evaluatie van gezondheidsdiensten
 • HEMG 610-O Juridische en ethische kwesties bij de evaluatie van gezondheidsdiensten
 • HEMG 620-O Kwaliteitsbeheer in gezondheidsdiensten
 • HEMG 630-O Analyse van modellen voor programma-evaluatie
 • HEMG 640-O Effectieve strategieën in de evaluatie van gezondheidsdiensten
 • HEMG 650-O Eindproject: ontwikkeling van een evaluatiemodel voor gezondheidsdiensten

* Taalvaardigheden in het Engels en Spaans worden beoordeeld met een plaatsingstest. Aanvullende taalcursussen kunnen nodig zijn volgens de scores van de student bij plaatsingstests. Als studenten in aanmerking komen voor voorbereidende taalcursussen of taalcursussen voor ontwikkeling, moeten ze zich onmiddellijk inschrijven om de academische prestaties in de taal te verbeteren. Studenten moeten voldoen aan alle toepasselijke certificeringsvereisten van de staat en lokale instanties voor de graad.

Laatst bijgewerkt op jan 2020

Over de school

The South Florida Campus is organized to Implement the Discipline-Based Dual Language Education at the university level in South Florida. This campus serves a culturally diverse community of students, ... Lees meer

The South Florida Campus is organized to Implement the Discipline-Based Dual Language Education at the university level in South Florida. This campus serves a culturally diverse community of students, offering academic programs and personalized services of quality, meeting the needs of the adult learner. Lees Minder