Master in uitgebreide kindertandheelkunde en ziekenhuis online

Algemeen

Beschrijving van opleiding

best dentist bangalore, health, dentist

doelstellingen

 1. Affectief gebied
 2. Ik probeer te vertrouwen en samen te werken met docenten.
 3. Gunstige instelling en vermogen om in een team te werken.
 4. Kritische houding ten opzichte van de nieuwigheden van pediatrische tandheelkundige informatie, in een poging om te detecteren wat objectief en wetenschappelijk is.
 5. Promoot het belang van pediatrische tandheelkundige zorg.
 6. Passende houding ten opzichte van te behandelen kindpatiënten.
 7. Verwerven van een professionele ethiek voor het beoefenen van deze specialiteit.

Cognitief gebied

 1. Verkrijg de nodige kennis om een behandelplan en een preventief plan voor kindertandheelkunde te diagnosticeren en voor te stellen.
 2. Ken de conservatieve en chirurgische tandheelkundige therapeutische technieken bij de pediatrische patiënt.
 3. Ken de technieken om het gedrag van het kind in het consult te beheersen.
 4. Ken de principes die de toediening van geneesmiddelen in de kindertandheelkunde beheersen, evenals hun indicaties en wijze van gebruik.
 5. Weet hoe te handelen bij noodsituaties die zich kunnen voordoen bij kinderen in de kindertijd.
 6. Weet hoe te handelen in het licht van andere situaties die zich kunnen voordoen bij kindpatiënten.

Psychomotorisch en audiovisueel gebied

 1. Oefen diagnostische technieken, preventie en verschillende behandelingen bij de patiënt.
 2. Integreer digitale fotosystemen en computerprogramma's voor de presentatie en monitoring van klinische gevallen in de dagelijkse klinische praktijk.
 3. Word lid van de pediatrische tandheelkundige wetenschappelijke gemeenschap door actief deel te nemen aan cursussen, conferenties en de jaarlijkse pediatrische pediatrische bijeenkomst.
 4. Preklinische en theoretische onderwijspraktijk in samenwerking met de docenten van de master voor niet-gegradueerde studenten.

presentatie

De mondgezondheid van zuigelingen, kinderen en adolescenten beïnvloedt de algemene gezondheid van de kinderpopulatie en in de toekomst die van de volwassen bevolking. Daarom is het belangrijk dat tandartsen bereid zijn om de meest voorkomende orale problemen bij pediatrische patiënten te voorkomen en op te lossen.

Aan de Internationale Universiteit van Catalonië leiden we professionals op met een duidelijk doel: specialisten worden in de diagnose, preventie en oplossing van de meest voorkomende orale problemen bij pediatrische patiënten, met de aanvulling van theoretisch en praktisch leren.

De Master in kindertandheelkunde richt zich op nieuwe technologische vooruitgang die wordt toegepast op therapeutica, om de gezondheid van de patiënt te verbeteren. Chirurgie, interceptieve orthodontie en gedragsbeheer maken deel uit van het educatieve programma en maken zo de uitgebreide behandeling van het kind compleet.

Academische accreditatie

Master's degree in uitgebreide pediatrische tandheelkunde en ziekenhuis online: 120 ECTS

135276_dentist-pain-borowac-cure-52527.jpeg

Syllabi en onderwerpen

Cursusvakken 1

 • Kliniek
 • Pediatrisch pediatrisch onderzoek
 • Case Methode
 • Onderzoeksprotocol (Transv. Inv.)
 • Preklinische praktijk
 • Theoretisch seminarie I

Cursus 2 vakken

 • Kliniek II
 • Pediatrisch pediatrisch onderzoek II
 • Case Methode II
 • Theoretisch seminarie II
 • Einde van masterproject (transv. Inv.)

materiaal

De Master in de kindertandheelkunde is een programma met een aanzienlijke klinische belasting. Het is verplicht om het onderstaande materiaal te hebben voor de juiste werking van het programma.

Om toegang te krijgen tot de master moet de student het volgende meenemen:

 • Digitale fotografische camera, met macrolens en ringflitser.
 • Laptop (pc of Apple).
 • PowerPoint- of Keynote-presentatieprogramma's.
 • Roterend materiaal: turbine en adapter uit het Midwest-type (M4) 4 uitgangen (*), hoekstuk, handstuk, micromotor.

(*) Controleer in het geval van de adapter het model en de compatibiliteit.

En toelatingseisen

Aanvraag voor toelating

Pre-registratie vanaf de maand januari.

Als je geïnteresseerd bent in het volgen van de Master, volg dan de volgende stappen:

 1. Vul het registratieformulier in dat u moet aanvragen bij infodonto@uic.es
 2. Bezorg of stuur per post aan de Faculteit Tandheelkunde de documentatie beschreven in de overeenkomstige sectie (vereiste documentatie)

Vereiste documentatie

 1. Pre-registratieblad naar behoren gevormd.
 2. 1 gewaarmerkt afschrift van de bijbehorende bacheloropleiding (met originele certificering).
 3. 1 Academisch certificaat van de kwalificaties (originele of gecertificeerde fotokopie).
 4. 1 fotokopie van het National Identity Document (DNI) of paspoort.
 5. Betaling via overschrijving van € 90 en levering van betalingsbewijs. (Behalve UIC Graduate Alumni).
 6. Twee pasfoto's in kleur (geen kopieën mogelijk).
 7. Curriculum vitae
 8. Aanbevelingsbrief (optioneel).
 9. Negatieve verklaring van het Centraal Register van zedendelinquenten.
 10. Vaccinatiecertificaat waaruit blijkt dat ze zijn ingeënt met hepatitis A en B, Tetanus, Triple Viral en dat ze waterpokken hebben doorstaan.

Kandidaten in het laatste jaar van de cursus moeten een lijst verstrekken met de kwalificaties die voor hen beschikbaar zijn tot de datum van registratie.

Voor studenten van buiten de Europese Unie moeten zowel de kwalificaties als de bachelorgraad diplomatiek zijn gelegaliseerd of de Haagse apostille dragen. (Er is geen gehomologeerde titel vereist) en in het Spaans vertaald door een juridische vertaler.

toelatingscriteria

 1. Persoonlijk interview: Het persoonlijk interview wordt afgenomen met de directeur en de coördinator van de master. Academische verdiensten, teamwork en professionele ervaring worden gewaardeerd.
 2. Psychotechnische test: De psychotechnische test duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. Het wordt gedaan om de capaciteiten of bekwaamheden van elke kandidaat te waarderen.

doctor, medical, medicine

Beurzen en financiering

Reserveer een plaats

 1. Mensen die zijn toegelaten tot het corresponderende postdoctorale programma, ontvangen een toelatingsbrief op voorwaarde dat een bedrag wordt betaald als een plaatsreservering (ongeveer 20% van het bedrag van het programma).
 2. De plaatsreservering dient te geschieden door middel van de toelating, binnen de termijn die is vastgelegd in de mededeling van de toelating.
 3. Zodra de plaatsreservering op de aangegeven manier is geformaliseerd, als een persoon niet voldoet - volgens de nationale of regionale wetgeving die op enig moment van kracht is - de toelatingseisen voor de cursus niet het vereiste diploma hebben of de cursus niet aankomt Om registraties te formaliseren wegens gebrek aan registraties, zou de UIC het bedrag van de ruimteboeking volledig terugbetalen.
 4. Als de student uit eigen vrije wil om welke reden dan ook afziet van de cursus, zal de UIC het ontvangen bedrag als plaatsreservering volledig onderschrijven als vergoeding voor de veroorzaakte schade.
 5. Als de student de reservering van de plaats niet effectief maakt, moet worden begrepen dat hij / zij de plaats afwijst, zodat het vanaf dat moment de UIC de bevoegdheid geeft om het gemaakte plaatsverzoek te annuleren en te annuleren.
 6. De student moet voldoen aan alle inschrijvingen binnen de door de UIC vastgestelde termijnen. Indien men dit niet doet, zal hij, nadat hij is toegelaten, ontslag nemen overeenkomstig de bepalingen van de punten 4 en 5 hierboven.
 7. Als de student het totale bedrag van de inschrijving heeft voldaan en afstand heeft gedaan van zijn plaats, handelt hij als volgt:
  • Doe je dit voor aanvang van het studiejaar, dan heb je het recht om 80% van het betaalde bedrag terug te vragen, mits deze plaats door een andere student ingevuld kan worden.
  • Het collegegeld wordt in geen geval terugbetaald als de student zijn intentie om de plaats te verlaten meedeelt zodra de activiteit is begonnen.

registratie

Zodra de officiële registratie is geformaliseerd, heeft de student 10 werkdagen om het resterende bedrag van de registratie in één keer te betalen.

Kortingen

Speciale prijzen voor UIC Alumni.

Laatst bijgewerkt op May 2020

Over de school

The Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), offers you a highly personalized university education with a strong vocational element. Since 1997 we have been teaching people based on aca ... Lees meer

The Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), offers you a highly personalized university education with a strong vocational element. Since 1997 we have been teaching people based on academic rigor, university life, and enriching life experiences. We have 15 degree programs and a wide range of Master’s and Postgraduate degrees as well as continuing education courses in the areas of knowledge you are interested in. Lees Minder