Keystone logo
© Institute of Tropical Medicine Antwerp
Institute of Tropical Medicine Antwerp

Institute of Tropical Medicine Antwerp

Institute of Tropical Medicine Antwerp

Invoering

Wereldwijde wetenschap voor gezondheid wereldwijd

Tropische ziekten, hiv/aids, tuberculose en gebrekkige gezondheidszorg beïnvloeden het leven van miljarden mensen wereldwijd.

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen, België, bevordert de vooruitgang van wetenschap en gezondheid voor iedereen, door middel van innovatief onderzoek, geavanceerd onderwijs, professionele diensten en capaciteitsopbouw van partnerinstellingen in het Zuiden. Voor ons zijn wetenschappelijke excellentie en maatschappelijke impact twee kanten van dezelfde medaille.

Onze visie

Het ITG vindt dat elke wereldburger gezond moet kunnen leven en dat wetenschappelijke vooruitgang een motor is van maatschappelijke ontwikkeling.

Onze missie

Het ITG richt zich op de bevordering en verspreiding van de wetenschappen die bijdragen aan de tropische geneeskunde en de volksgezondheid in ontwikkelingslanden, inclusief hun mondiale dimensies.

Onze kerntaken

Het ITG verricht, binnen een coherente academische triade, fundamenteel, translationeel en toegepast wetenschappelijk onderzoek; biedt geavanceerde opleiding en training; en biedt medische, wetenschappelijke en maatschappelijke deskundige diensten.

Onze waarden

 • Uitmuntendheid en relevantie: we streven ernaar om internationaal voorop te lopen in belangrijke wetenschappelijke domeinen en streven naar de hoogste kwaliteit in onderzoek, onderwijs en diensten met als uiteindelijk doel het oplossen van werkelijke gezondheidsproblemen.
 • Integriteit: We willen voldoen aan internationale ethische normen en streven naar kritische zin, eerlijkheid en transparantie in al onze activiteiten.
 • Duurzaamheid en volharding: we streven naar vooruitgang op de lange termijn zonder het vermogen van toekomstige generaties in gevaar te brengen.
 • Eerlijkheid: We waarderen gelijkheid, diversiteit, solidariteit en welzijn van studenten en medewerkers en in partnerschappen.

Statistieken

 • Internationale studenten:

  50%

 • 0
 • Verhouding student tot faculteit:

  3 naar 1

Campusfuncties

 • Campusgrootte:

  1

 • Opvallende architectuur:

  Art-Deco buildings (1923)

 • Aantal gebouwen:

  3

 • Accommodatie:

  Student accommodation: 100 student rooms

Locaties

 • Antwerp

  Nationalestraat 155, 2000, Antwerp

Vragen